Kontakt

Ukras d.o.o.

Sv. L. B. Mandića 111P
31000 Osijek
Croatia

Telefon: 031/501-155
Telefax: 031/501-030

Žiro-računi:
IBAN: HR44 2500 0091 1020 3673 5
IBAN: HR64 2340 0091 1100 7037 5

Matični broj: 3013057
OIB: 55269070381

e-mail: ukras@os.t-com.hr
web: http://www.ukras.hr

ukras 17